ಬಿಆರ್‌ಹಿಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಅಪರೂಪದ ಹಕ್ಕಿ.. ಏನಿದರ ವಿಶೇಷ?

ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಕ್ಕಿ ಹಬ್ಬ ನಿನ್ನೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ರೂಫಸ್‌ ಬೆಲ್ಲೀಡ್‌ ಈಗಲ್‌ ಹಕ್ಕಿಯು ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಪಕ್ಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ

Read more
× Chat with us