ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಡಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ಕ ಡಿ ಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದೀಗ 198 ಇದ್ದಂತಹ ವಾರ್ಡಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯು

Read more