Browsing: andolana chutuku mahithi

ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸದಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ದರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕುರಿತಾದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮುದ್ರಣ…