Browsing: A new twist to the voter identity card revision case

 ಸಚಿವರೊಬ್ಬರ ಎನ್ವಲಪ್ ಕವರ್, ಲೆಟರ್‌ಹೆಡ್, ನೋಟು ಎಣಿಕೆ ಯಂತ್ರ ಪತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು: ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣ…