ಮಹದೇಶ್ವರಬೆಟ್ಟ ಲಾಡುಗೆ 5 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದದ ಮಾರಾಟ ದರವನ್ನು 5 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಒಂದು ಲಾಡಿನ

Read more
× Chat with us