16 ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸವಿ ನೆನಪು : ಗ್ರಾಮವನ್ನು ದತ್ತುಪಡೆದ ಮಠ

ತುಮಕೂರು : ಪವಾಡ ಪುರುಷರ ತಪೋ ನೆಲ ಸಿದ್ದರಬೆಟ್ಟದ ಬಾಳೇಹೊನ್ನೂರು ಶಾಖಾ ಮಠದ 16ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಬಸವಣ್ಣ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ‌ ನೆರವೇರಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ

Read more