`ಇಂದು ಎಂ.ಎ ಮುಗಿಸಿ ನಾಳೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ರಂಗಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ?

ಮೈಸೂರು; ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ನ್ಯಾಕ್ ಸಮಿತಿ ನೀಡುವ ಗ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ʻಎʼ ಪ್ಲಸ್‌ ನಿಂದ ʻಎʼ ಗ್ರೇಡ್ ಗೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು

Read more

ಐಹಿಹಾಸಿಕ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಲು ಹೋರಾಟ!

ಮೈಸೂರು: ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಾರಾಣಿ ಮಾದರಿ ಎನ್‌ಟಿಎಂ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಎನ್‌ಟಿಎಂಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಉಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಲಾ

Read more
× Chat with us