ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂತು ಒಳಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೋಬೋಟ್‌… ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!

ಮೈಸೂರು: ಒಳಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೋಬೋಟ್‌ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಬೋಟ್‌ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಒಳಚರಂಡಿ

Read more