ವ್ಯವಹಾರ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು

ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡಲು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪುರುಸೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಸೀಲ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ

Read more

ಹಣದ ಕೌಂಟರಿನ ನಡುವೆ ಅಂತಃಕರಣದ ಕಥೆಗಳು

shubhashreeprasadmandya@gmail.com ಸುಮಾರು 1998ರ ಇಸವಿ ಇರಬಹುದು. ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ (ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ) ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕಿೊಂಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯವರು. ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್.ಡಿ, ಎಫ್.ಡಿ ಕಟ್ಟಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ

Read more
× Chat with us