ಶಾಸಕ ಜಿಟಿಡಿ ಆರೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೀರಿಹುಂಡಿ ಬಸವಣ್ಣ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಮೈಸೂರು: ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಾರದೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಶಾಸಕ ಜಿಟಿಡಿ ಆರೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೀರಿಹುಂಡಿ ಬಸವಣ್ಣ

Read more
× Chat with us