ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ: ಜಾಕಿಚಾನ್ ಮಗನೂ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ!

– ಬಾ.ನಾ.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದರ ವ್ಯಸನ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನರ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮ ಅತ್ಯಧಿಕ.

Read more
× Chat with us