ರಾಜವಂಶಸ್ಥೆಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಕೋರಿದ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ, ಗೌರವ, ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಇವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ರಾಜಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ರಾಜವಂಶಸ್ಥೆ

Read more
× Chat with us