ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ

ತಾಯಂದಿರ ಉಳಿತಾಯ ದೋಚುವ ಖದೀಮರಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರ! ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಗಳು, ಚೀಟಿದಾರರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಗತ್ಯ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

Read more