ಮಂಡ್ಯ: ಬಿಳಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೆದವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ʻಆನಂದʼ

ಮಂಡ್ಯ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಯಣ್ಣನ ಕೊಪ್ಪಲಿನ ರೈತರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಳಿರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೈತ ಆನಂದ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿರಾಗಿ

Read more
× Chat with us