ದೇಶವನ್ನು ದುರ್ಬಲ 5 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಯಾರು? 

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಭಾರತವನ್ನು ದುರ್ಬಲ 5 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ (ಫ್ರೈಜಲ್ ಫೈವ್) ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಯಾರು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮಿತಿಮೀರಿದ್ದು ಯಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ

Read more