ಟುಸ್ಸೆನ್ನುತ್ತಿರುವ ‘ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬಾಂಬ್’ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಶೇಷಾದ್ರಿ ಗಂಜೂರು seshadri.ganjur@gmail.com ‘‘ಸೆಖೆ, ಗಬ್ಬು ನಾತ… ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಜನ. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವವರು. ಹೇಸಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು. ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವವರು. ಯಾರನ್ನೋ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು. ಕಿರಿಚುತ್ತಾ ಕಚ್ಚಾಡುತ್ತಿರುವವರು. ಭಿಕ್ಷೆ

Read more
× Chat with us