ಬಡಾವಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಜಾಗೃತಿ ದಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯ: ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾದ 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣ

ಮೈಸೂರು: ಬಡಾವಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ದಳ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ

Read more
× Chat with us