‘ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಮಾದಪ್ಪನ ಭಕ್ತರು

ಹನೂರು: ‘ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೌರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಯ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾನಪದ ಹಾಡನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದರಿಂದ ಮಾದಪ್ಪನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ದಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆಯಲ್ಲದೇ

Read more
× Chat with us