Browsing: ಕೇರಳ

ತ್ರಿಶೂರ್: ಜಂಕ್‌ಫುಡ್ ಪ್ರಿಯರಾದ ಇಂದಿನ ಜನರೇಷನ್‌, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಲೇಸ್  ಕಂಪನಿಯ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್‌ನ್ನು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಲೇಸ್‌ನ ರುಚಿಯೂ ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೇಸ್‌ಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ…