ಪ್ರತಿಫಲ ಬಯಸದ ಪರೋಪಕಾರಿ; ಕಾಯಕ ರತ್ನಗಳು

ಪ್ರತಿಫಲ ಬಯಸದ ಪರೋಪಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನೋವಿಗೂ ಮಿಡಿಯುವ ಹೃದಯವಂತ ಬಸವರಾಜು ಜಡಿ ಮಳೆಯ ರಾತ್ರಿ! ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೈಲು ಹಿಡಿಯ ಹೋಗಿ, ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು,

Read more
× Chat with us