‘ನವೆಂಬರ್ 1ರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಮಸಿ ಬಳಿಯುತ್ತೇವೆ’

ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯೊಳಗೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜತೆಗೂಡಿ

Read more
× Chat with us