ಮೈಸೂರಿಗೆ ಇಂದಿರಾಜಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಆ ದಿನ – ಭಾಗ ೧

ಜೆ.ಬಿ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದು ೧೯೮೨ರ ಜನವರಿ ೪. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಬರಲಿದ್ದರು. ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡಿನಿಂದ ಲಲಿತಮಹಲಿಗೆ ಮೊದಲು ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು

Read more
× Chat with us