ಅವನಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ: ಒಂದೇ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 2 ಪದಕ, 50 ಮೀ. ಏರ್‌ ರೈಫಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಗೆಲುವು

ಟೋಕಿಯೊ: ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯ ದಾಖಲೆ ಸಂಭ್ರವೂ ದಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಶೂಟರ್ ಅವನಿ ಲೇಖರ

Read more
× Chat with us