ಗಿಳಿ, ನವಿಲು, ಹಾವಿನ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರೇಕಾಯಿ : ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತ

ವಿಜಯನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್ಕಿನ ಹಲವಾಗಲು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಹೇಂದ್ರ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ  ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿರೇಕಾಯಿಪಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರವೇ ಆದರೆ ,

ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಹಿರೇಕಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಬಂದಿರುವುದು  ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಗಿಳಿ,ನವಿಲು,ಹಾವು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರೇಕಾಯಿಗಳು ಬಿಡುತ್ತಿವೆ.ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಜನರು ತಲೆದೂಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಿರೇಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಜಮೀನತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಈಗ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ  ಹಿರೇಕಾಯಿಗಳ ಪೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.