ಚಂದ್ರನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ ಫ್ಲಾರಿಡಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚಂದ್ರನಿಂದ ತಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಚಂದ್ರನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿಕಂಡಿದ್ದು. ಚಂದ್ರನಿಂದ ತಂದಿದ್ದು ಕೇವಲ 12 ಗ್ರಾಂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.