ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, 1 ರಿಂದ 5 ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ- ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಾಗಿ ‘ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ’ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದೆ.

1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಗಳ ಕಲಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಥಿಿತಿ, ಕಲಿಕಾ ಮಟ್ಟ ತಿಳಿದು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಕಲಿಕಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗಳವಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಡಿಡಿಪಿಐ, ಬಿಇಒ, ಸಿಆರ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಆರ್‌ಪಿ ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾಾರೆ.

ಪರ್ಯಾಯ ಕಲಿಕೆ ಹೇಗೆ?
1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಕ್ಕಿಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿಿರುವ ಮಗು 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ, ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ಓದುವ ಬದಲಾಗಿ ಆಯ್ದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಇರಲಿವೆ
ಮಾಸಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆೆಗಳು, ಕಲಿಕಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದಾಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಗೆ ಬಡ್ತಿಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾಾರೆ ಎಂಬ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

× Chat with us